Warning: Undefined array key "sidebar" in /home/pacijask/public_html/wp-includes/blocks/template-part.php on line 227

Warning: Undefined array key "sidebar" in /home/pacijask/public_html/wp-includes/blocks/template-part.php on line 227
Upis u predškolsku ustanovu - Pačija škola Upis u predškolsku ustanovu - Pačija škola

VRTIČ PAČIJA ŠKOLA

Upis u predškolsku ustanovu

U našu Predškolsku Ustanovu mogu se upisti deca uzrasta od 1 godinu do polaska u školu. Ustanova ispunjava uslove da roditelji ostvare pravo na subvencije grada Beograda.

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi ( u daljem tekstu subvenciju) imaju roditelji:

– Državljani Republike Srbije;
– čija su deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda;
– Roditelji sa izdatom potvrdom (ODBIJENICU) od strane Predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd.

Ostvarivanje prava na subvencije:

• Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju moraju da imaju odbijenicu koju mogu da preuzmu u nekom od državnih vrtića. Potvrda se izdaje radi upisa u privatnu predškolsku ustanovu.
• Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze kod nas i sa ustanovom potpisuju Ugovor o prijemu deteta u vrtić.
• Roditelj će u skladu sa Ugovorom koji je potpisao izmirivati svoje obaveze i plaćati cenu koja je dogovorena Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu.
• Zahtev za subvenciju podnosimo mi u ime roditelja organizacionoj jedinici GU Beograda, Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu.

Dodatna dokumentacija potrebna za ostavrivanje prava na subvenciju:

• Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta (odbijenica).
• Izvod matične knjige rođenih za dete / rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja.
• Uverenje o državljanstvu.
• Fotokopija lične karte – očitana.
• Potvrdu o prebivalištu za dete.
• Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom Pačija škola.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061/689-79-52.

Ukoliko želite da upišete dete u naš vrtić, popunite formular za kontakt. Za detaljnije informacije ćemo Vas kontaktirati.