Pačija Škola

Kutak za roditelje

Polazak u vrtić podjenako je važan događaj kako za decu, tako i za roditelje. Zato je važno da blagovremeno planirate i pripremate se za ovaj dan.
Zadatak nam je zajednički – da detetu olakšamo period adaptacije a kasnije boravak u vrtiću. Od samog dolaska u vrtić, od nas ćete dobiti raširene ruke pune ljubavi i topline, veselu i raspevanu atmosferu, prijatan osmeh i puno pažnje.

Šta je ono šta vi trebate činiti:

– radujte se polasku i izdvojite vreme za adaptaciju,
– ne pokazujte zabrinutost, već ohrabrujete dete i pričajte mu o vrtiću kroz pozitivna očekivanja,
– uskladite kućni režim sa ritmom aktivnosti u vrtiću,
– kratko se pozdravljajte sa detetom, sa jasnim, sigurnim i pozitivnim stavom,
– negujte poverenje u vaspitače i saradnju sa njima.

Ove i još mnoge savete koje u svakom trenutku možete dobiti u našoj ustanovi, značajno će olakšati i skratiti dužinu trajanja adaptacije deteta.

Želimo vam srećan polazak i laku adaptaciju.

Predškolsku ustanovu ,,Pačija škola“ vodi tim koji prati celokupan rast i razvoj vašeg deteta. Za ostvarivanje dobrobiti deteta, neophodna je dobra saradnja roditelja i vaspitača. Zato težimo stalnoj i bogatoj komunikaciji sa roditenjima koja će doprineti međusobnom poverenju i razumevanju.

Prvim dolaskom vašeg deteta u vrtić, postajemo saradnici. Dogovaraćemo se svakodnevno o mnogim stvarima koje će doprineti zadovoljstvu i napredovanju vašeg deteta i uopšte, obostranom zadovoljstvu.

Budite otvoreni da pitate, budite otvoreni da kažete.

6.30 – 8.30 Prijem dece
8.30 – 9.00 Doručak
9.00 – 11.00 Organizovane aktivnosti
Dodatni programi
11.0 – 11.30 Užina
11.30 – 13.30 Mirne aktivnosi i
Popodnevni odmor
14.00 – 15.00 Ručak
15.00 – 16.00 Organizovana igra dece
Muzičke radionice
Kreativne radionice

16.00 – 16.30 Voćna užina
16.30. – 18.00 Slobodna igra dece

Prema interesovanjima i potrebama dece, u vrtiću se realizuju dodatni programi kao što su:

– Engleski jezik
– Školica sporta
– Školica plesa i folklora
– Govorne radionice sa logopedom
– Ekološke radionice
– Kreativne radionice

Tokom godine organizuju se izleti, posete, rekrativne nastave kao i razne tematske priredbe i radionice, svečanosti i posebni dani koje realizujemo zajedno sa vama i našim mališanima. Tako stvaramo uzbudljive avanture iz kojih će se nizati iskustva koja će se uvek pamtiti.

Još jedan segment predškolske delatnosti kome poklanjamo posebnu pažnju, jeste ishrana dece. Zato naša kuhinja svakodnevno nudi kvalitetne i raznovrsne obroke pažljivo biranih sastojaka od strane našeg nutricioniste koji strogo vodi računa o zastupljenosti svih potrebnih nutritivnih vrednosti za zdrav rast i razvoj vašeg deteta.

Tokom boravka u vrtiću mališanima je obezbeđeno 4 obroka:

DORUČAK 8.30- 9.00
UŽINA 11.00- 11.30
RUČAK 14.00-15.00
VOĆNA UŽINA 16.00- 16.30

Hrana se priprema u našoj kuhinji koja zadovoljava sve važeće standarde HCCP-a i zahteve sanitarne inspekcije. Priprema hrane se uvek vrši
svežim namirnicama.

U vrtiću se jelovnik planira na nedeljnom nivou.  Roditelji dobijaju jelovnik na početku radne nedelje kako bi imali uvid u ishranu njihovog deteta tokom cele nedelje.