Pačija Škola

Upis u predškolsku ustanovu

U našu Predškolsku Ustanovu mogu se upisti deca uzrasta od 1 godinu do polaska u školu.
Ustanova ispunjava uslove da roditelji ostvare pravo na subvencije grada Beograda.
Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi ( u daljem tekstu subvenciju) imaju roditelji:

– Državljani Republike Srbije;
– čija su deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda;
– Roditelji sa izdatom potvrdom (ODBIJENICU) od strane Predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd.

Ostvarivanje prava na subvencije:

– Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju moraju da imaju odbijenicu koju mogu da preuzmu u nekom od državnih vrtića. Potvrda se izdaje radi upisa u privatnu predškolsku ustanovu.
– Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze kod nas i sa ustanovom potpisuju Ugovor o prijemu deteta u vrtić.
– Roditelj će u skladu sa Ugovorom koji je potpisao izmirivati svoje obaveze i plaćati cenu koja je dogovorena Ugovorom.  Roditelj od prvog dana upisa plaća
Ustanovi punu cenu.
– Zahtev za subvenciju podnosimo mi u ime roditelja organizacionoj jedinici GU Beograda, Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu. Dodatna dokumentacija potrebna za ostavrivanje prava na subvenciju:
– Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta (odbijenica);
– Izvod matične knjige rođenih za dete / rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja;
– Uverenje o državljanstvu;
– Fotokopija lične karte – očitana; 
– Potvrdu o prebivalištu za dete
– Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom Pačija škola.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061/689-79-52. Ukoliko želite da upišete dete u naš vrtić, popunite formular za kontakt.
Za detaljnije informacije ćemo Vas kontaktirati.

INFO TELEFON
011/ 33 21 425; 061/689-79-52
INFO E-MAIL
pacijaskola123@gmail.com